Strategii eficiente de instruire diferentiata

Grup tinta: cadre didactice din invatamantul preuniversitar

Durata: 60 ore

Numar credite profesionale transferabile: 12

Certificare: certificat

Forma de învatamant: zi

Obiectivele programului: identificarea conceptelor fundamentale privind problematica educatiei diferentiate; analiza si interpretarea sistemului normativ care asigura realizarea instruirii diferentiate la clasa; diferentierea conceptelor si a practicilor de proiectare pedagogica din perspectiva particularitatilor de microgrup si individuale; anticiparea situatiilor de instruire si proiectarea activitatii didactice prin valorizarea experientelor personale, a elementelor specifice mediului din care provin elevii, a particulatiratilor psihoindividuale ale elevilor si stilurilor de invatare adoptate de acestia, crearea unui mediu propice comunicarii libere, constructive, cu respectarea diferentelor interindividuale; cunoasterea si aplicarea in practica a unor instrumente de lucru care sa sustina si sa favorizeze diferentierea in invatare si progresul personal elevilor, conştientizarea oportunitatii si avantajelor centrarii pe elev in interventiile de diferentiere a traseelor curriculare pentru elevii cu cerinte educationale speciale/dotare intelectuala supramedie; valorificarea eficienta a structurilor dimensionale ale clasei de elevi dupa criterii specifice diversitatii si unicitatii.

Pret: 450 lei

B O N U S
Pentru ca sprijinim calitatea in invatamant, oferim spre motivarea cadrelor didactice, o TABLETA, prin tragere la sorti.