Profesorul debutant si reusita didactica

Grup tinta: cadre didactice din invatamantul preuniversitar

Durata: 60 ore

Numar credite profesionale transferabile: 12

Certificare: certificat

Forma de învatamant: zi

Obiectivele programului: Cresterea nivelului de integrare socio-profesionala a profesorului debutant; abilitarea curriculara a cadrelor didactice debutante prin dezvoltarea capacitatii de elaborare a planului de dezvoltare profesionala, posibilitati de dezvoltare a carierei de profesor, miscarea de personal, formarea continua, proiectarea activitatii didactice: principii, strategii, documente scolare oficiale si instrumente didactice pentru profesorii debutanti.

Pret: 450 lei

B O N U S
Pentru ca sprijinim calitatea in invatamant, oferim spre motivarea cadrelor didactice, o TABLETA, prin tragere la sorti.