Oferim Serviciile de Consultanta si Realizare Documentatie Proiect cu Plata la Aprobare Proiect

Oferim servicii de consultanta fonduri europene la realizarea documentatiei tehnice si financiare pentru proiecte si solutii infrastructura software si hardware, implementari platforme, aplicatii si solutii informatice.

Programul Operational Sectorial de Transport – POS Transport

Obiectivul general al POS Transport consta in promovarea, in Romania, a unui sistem de transport durabil, care sa permita deplasarea rapida, eficienta si in conditii de siguranta a persoanelor si bunurilor, la servicii de un nivel corespunzator standardelor europene, la nivel national, in cadrul Europei, intre si in cadrul regiunilor Romaniei.

Obiective specifice
  • modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea masurilor necesare pentru protectia mediului inconjurator;
  • modernizarea si dezvoltarea retelelor nationale de transport, in conformitate cu principiile dezvoltarii durabile;
  • promovarea transportului feroviar, naval si intermodal;
  • sprijinirea dezvoltarii transportului durabil, prin minimizarea efectelor adverse ale transportului asupra mediului si imbunatatirea sigurantei traficului si a sanatatii umane.