Oferim Serviciile de Consultanta si Realizare Documentatie Proiect cu Plata la Aprobare Proiect

Oferim servicii de consultanta fonduri europene la realizarea documentatiei tehnice si financiare pentru proiecte si solutii infrastructura software si hardware, implementari platforme, aplicatii si solutii informatice.

Programul Operational Sectorial de Mediu – POS Mediu

Obiectivul general al Programul Operational Sectorial de Mediu consta in reducerea decalajului existent intre Uniunea Europeana si Romania cu privire la infrastructura de mediu atat din punct de vedere cantitativ, cat si calitativ.

Obiective specifice
  • Imbunatarirea calitatii si a accesului la infrastructura de apa si apa uzata, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in majoritatea zonelor urbane pana in 2015.
  • Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deseurilor , prin imbunatatirea managementului deseurilor si reducerea numarului de zone poluate istoric in minimum 30 de judete pana in 2015;
  • Reducerea impactului negativ cauzat de sistemele de incalzire urbana in cele mai poluate localitati pana in 2015;
  • Protectia si imbunatatirea biodiversitatii si a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea retelei Natura 2000;
  • Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populatiei, prin implementarea masurilor preventive in cele mai vulnerabile zone pana in 2015.