Oferim Serviciile de Consultanta si Realizare Documentatie Proiect cu Plata la Aprobare Proiect

Oferim servicii de consultanta fonduri europene la realizarea documentatiei tehnice si financiare pentru proiecte si solutii infrastructura software si hardware, implementari platforme, aplicatii si solutii informatice.

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice

Obiectiv general al POS-Cresterea Competitivitatii Economice il constituie cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Masurile intreprinse vor genera pana in 2015 o crestere medie a productivitatii de cca. 5,5% anual si vor permite Romaniei sa atinga un nivel de aproximativ 55% din media UE.

Beneficiarii tinta sunt atat intreprinderile existente, care au nevoie sa isi modernizeze si actualizeze produsele si tehnologiile, precum si noile firme, in special in industria prelucratoare si sectorul serviciilor avansate, care au nevoie de asistenta calificata si integrata prin dezvoltarea corespunzatoare a infrastructurii de afaceri.

Obiective specifice
  • Consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului productiv;
  • Crearea unui mediu favorabil dezvoltarii durabile a intreprinderilor;
  • Cresterea capacitatii de cercetare dezvoltare (C&D), stimularea cooperarii intre institutii de cercetare dezvoltare si inovare (CDI) si intreprinderi, precum si cresterea accesului intreprinderilor la CDI;
  • Valorificarea potentialului tehnologiei informatiei si comunicatiilor si aplicarea acestuia in sectorul public (administratie) si cel privat (intreprinderi, cetateni);
  • Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic, prin promovarea surselor regenerabile de energie

Programul operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" (POS CCE) este unul dintre cele sapte programe operationale sectoriale (POS-uri) - instrumente pentru realizarea prioritatilor trasate prin Cadrul National Strategic de Referinta (CNSR) si prin Planul National de Dezvoltare (PND) 2007 - 2013.

Aceste documente strategice la nivel national urmaresc consolidarea si aplicarea in Romania a politicilor de coeziune sociala si economica si a celor de dezvoltare regionala cu adaptarea corespunzatoare a acestora la politicile europene si la strategia Lisabona, orientata cu precadere spre cresterea economica si crearea de locuri de munca.