Oferim Serviciile de Consultanta si Realizare Documentatie Proiect cu Plata la Aprobare Proiect

Oferim servicii de consultanta fonduri europene la realizarea documentatiei tehnice si financiare pentru proiecte si solutii infrastructura software si hardware, implementari platforme, aplicatii si solutii informatice.

Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative

Obiectivul general al PO DCA este acela de a contribui la crearea unei administratii publice mai eficiente si mai eficace in beneficiul socio-economic al societatii romanesti.

Obiective specifice
  • Obtinerea unor imbunatatiri structurale si de proces ale managementului ciclului de politici publice.
  • Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare

In acest context, axele prioritare ale PO DCA vizeaza:

Solutionarea problemelor orizontale de management la toate nivelurile administratiei publice (central si local), punandu-se accentul pe elementele cheie care intaresc credibilitatea administratiei, in special, procesul de luare a deciziilor, o mai buna reglementare legislativa, responsabilizarea administratiei publice si eficacitatea organizationala;

Orientarea in mod special catre imbunatatirea procesului de descentralizare a furnizarii de servicii in anumite sectoare prioritare (Sanatate, Educatie, Asistenta Sociala), imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii de servicii.