Finantari active

 

Programul Operational Regional

Perioada de depunere

Domenii de finantare active

De la…

pana la…

02 decembrie 2008

-

 

DMI 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, sub-domeniul „Poli de dezvoltare urbana”, axa 1

 

08 decembrie 2008

-

DMI 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, sub-domeniul „Poli de crestere”, axa 1

08 martie 2010

-

DMI 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, sub-domeniul „Centre urbane”, axa 1; Nota: Linie deschisa doar pentru orasele/municipiile - centre urbane din regiunea Bucuresti-Ilfov. Pe 15 decembrie 2011 procesul de depunere a proiectelor a fost suspendat

03 decembrie 2012

-

DMI 1.2. Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte, axa 1

10 septembrie 2007

-

DMI 2.1 Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura, axa 2

Nota: Depunerea de proiecte este, in prezent, suspendata pentru toate regiunile

22 ianuarie 2008

-

DMI 3.1 Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate, axa 3

Nota: Depunerea de proiecte este, in prezent, suspendata pentru regiunile Sud-Est, Vest, Nord-Est, Centru, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest si Sud Muntenia.

28 ianuarie 2008

-

DMI 3.2 Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale, axa 3

Nota: Depunerea de proiecte este, in prezent, suspendata pentru regiunile Bucuresti-Ilfov, Nord-Est, Sud Muntenia, Vest, Sud-Vest Oltenia, Sud-Est, Centru si Nord-Vest

31 octombrie 2007

-

DMI 3.3 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta, axa 3

12 martie 2014

sectiunea I - 5 mai 2014
sectiunea II - 17 iunie 2014

DMI 3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua, axa 3

25 aprilie 2008

-

DMI 4.1 Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afecrilor, de importanta regionala si locala, axa 4.

Nota: Depunerea de proiecte este, in prezent, suspendata pentru toate regiunile.

25 aprilie 2008

-

DMI 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati, axa 4

Nota: Depunerea de proiecte este, in prezent, suspendata pentru toate regiunile

14 martie 2008

-

DMI 5.1 Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe, axa 5.

Nota: Depunerea de proiecte este, in prezent, suspendata pentru toate regiunile

23 noiembrie 2009

-

DMI 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice, axa 5.

Nota:
Depunerea de proiecte este, in prezent suspendata pentru regiunile Nord-Est, Sud, Vest, Nord-Vest si Bucuresti-Ilfov

11 septembrie 2008

-

DMI 5.3 Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica. Operatiunea „Crearea unei imagini pozitive a Romaniei ca destinatie turistica prin definirea si promovarea brandului turistic national” , axa 5

12 martie 2012

-

DMI 5.3 Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, în scopul cresterii atractivitatii României ca destinatie turistica, Operatiunea „Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestora”, axa 5

 

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice

Perioada de depunere

Domenii de finantare active

De la…

pana la…

 

 

 

 

 

Programul Operational Dezvoltarea Resurselor Umane

Perioada de depunere

Domenii de finantare active


De la…

pana la…


1 octombrie 2014

15 octombrie 2014

CPP 173 „Dezvoltarea economiei sociale” (DMI 6.1.), axa 6


13 octombrie 2014

27 octombrie 2014

CPP 172Competente pentru competitivitate in domeniul medical – transplant de organe, tesuturi si celule"(DMI 3.2.), axa 3


 

Programul Operational Sectorial Transport

Perioada de depunere

Domenii de finantare active


De la…

pana la…


11 februarie 2008

-

Axa 1 Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE


11 februarie 2008

-

DMI 2.1 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere nationale, axa 2

 

11 februarie 2008

-

DMI 2.2 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii feroviare nationale si a serviciilor pentru calatori, axa 2

aprilie 2010

-

DMI 2.3 Modernizarea si dezvoltarea porturilor dunarene si maritime, Operatiunea - Modernizarea si dezvoltarea portului Constanta, axa 2

iunie 2010

-

DMI 2.3 Modernizarea si dezvoltarea porturilor dunarene si maritime, Operatiunea - Modernizarea si dezvoltarea porturilor dunarene, axa 2

15 iulie 2011

-

DMI 2.4 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport aerian, axa 2

15 iulie 2011

-

 

DMI 3.1 Promovarea transportului intermodal, axa 3

11 februarie 2008

-

DMI 3.2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport, axa 3

11 februarie 2008

-

DMI 3.3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului, axa 3

 

 

Programul Operational Sectorial Mediu

Perioada de depunere

Domenii de finantare active


De la…

pana la…-

 

DMI 1.1. Extinderea/modernizarea sistemelor de apa/apa uzata, axa 1


 

-

DMI 2.1. Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor, axa 2


 

-

DMI 2.2. Reabilitarea zonelor poluate istoric, axa 2


 

-

DMI 3.1. Reabilitarea sistemelor urbane de incalzire in zonele fierbinti (hot-spot), axa 3


 

-

DMI 5.1. Protectia impotriva inundatiilor, axa 5


 

-

DMI 5.2. Reducerea eroziunii costiere, axa 5


 

 

Programul National pentru Dezvoltare Rurala

Perioada de depunere

Domenii de finantare active


De la…

pana la…


23 iulie 2012

-

Masura 4.2.1. Implementarea proiectelor de cooperare, axa 4

 

Programul Operational pentru Pescuit

Perioada de depunere

 

Domenii de finantare active


De la…

pana la…