Noi proiecte majore incluse in POS Mediu 2007-2013!

08 aprilie 2013
 

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Mediu a publicat in luna martie a anului 2013, varianta oficiala revizuita a Programului Operational Sectorial Mediu (POS Mediu).

Principalele modificari se refera la mecanismul institutional asociat proiectelor majore in context regional strategic si includ diferitele clarificari solicitate de Comisia Europena, dupa cum urmeaza:

  • In cadrul Domeniului Major de Interventie 1.1 „Extinderea/modernizarea sistemelor de apa/apa uzata” a fost introdusa o noua activitate eligibila „Construirea unor instalatii adecvate de tratare/eliminare a namolului rezultat din statiile de epurare”.


Astfel in lista de beneficiari eligibili ai Axei Prioritare 1 „Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata” a fost inclusa si Primaria Municipiului Bucuresti. In cadrul proiectul dezvoltat pentru municipiul Bucuresti vor fi incluse, pe langa investitiile de extindere si reabilitare a sistemului de apa/ apa uzata, extinderea statiei de epurare a municipiului Bucuresti, si construirea unei instalatii adecvate de tratare/eliminare a namolului.

Autoritatile locale vor putea beneficia de finantare POS Mediu pentru alte aproximativ 10 proiecte nemajore, finantate initial din alte surse (buget de stat, etc), sub conditia conformarii cu cadrul institutional aferent proiectelor finantate din aceasta Axa Prioritara (calitatea de membru al unei Asociatii pentru Dezvoltare Intercomunitara, delegarea serviciilor catre Operatorul Regional, aprobarea politicii tarifare, etc).

La lista de proiecte majore au fost adaugate, alaturi de proiectul dezvoltat pentru municipiul Bucuresti, alte 6 proiecte de reabilitare si modernizare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetele Constanta, Ialomita, Sibiu, Brasov, Botosani, Arges.

  • Lista beneficiarilor eligibili ai Axei Prioritare 2 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric” pentru Domeniul Major de Interventie 2.2, aferent sit-urilor contaminate istoric, include acum si Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice (MMSC) (pentru rambursarea cheltuielilor efectuate in contractul de privatizare PETROM) si CNADNR - Administratia Nationala a Drumurilor (pentru lucrari de decontaminare a unor zone industriale dezafectate).


In cadrul DMI 2.1 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor Ministerul Sanatatii va beneficia de finantare pentru facilitatile si echipamentele pentru tratarea si neutralizarea deseurilor medicale rezultate din activitatea a aproximativ 300 de spitale aflate in subordinea ori coordonarea acestuia si a autoritatilor locale.

5 proiecte majore care vizeaza sisteme de management integrat al deseurilor in judetele Timis, Iasi, Constanta, Bihor si Brasov, au fost adaugate la lista de proiecte majore. Pe langa proiectele majore, se estimeaza finantarea a aproximativ 21 de proiecte nemajore ce vor completa sistemele de management al deseurilor la nivel judetean si a 7 proiecte de reabilitare a siturilor poluate istoric.

  • Lista de proiecte majore aferenta Axei Prioritare 3 „Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai poluate”, a fost suplimentata prin adaugarea a 5 proiecte pentru reabilitarea sistemelor de termoficare in localitatile Iasi, Timisoara, Bacau, Oradea si Ramnicu Valcea si a unui proiect al Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, pentru decontaminarea zonelor petroliere poluate istoric.


In plus fata proiectele majore, se propune si finantarea a inca 2 proiecte nemajore de reabilitare a sistemelor de incalzire urbana.

  • In cadrul Axei Prioritare 5: “Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc”, s-au adaugat 3 proiecte la lista de proiecte majore. Acestea dintre ele urmaresc reducerea riscului de inundatii in bazinul hidrografic Prut – Barlad, protectia si reabilitarea partii sudice a litoralului romanesc al Marii Negre si crearea unui sistem informatic integrat pentru managementul apelor.


Sursa: Ministerul Fondurilor Europene