Conform directorului AM POSDRU, cele 3 sesiuni vor fi lansate in cadrul urmatoarelor linii de finantare:

  • 5.1. Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare
  • 5.2. Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca
  • 6.1 Dezvoltarea economiei sociale