• Solutii TIC pentru facilitarea ocuparii persoanelor in varsta

 

Beneficiari eligibili

Valoarea maxima a finantarii

Termen de depunere


Parteneriate intre IMM-uri, ONG-uri, institute de cercetare, universitati, institutii si autoritati publice

Parteneriatele trebuie sa fie formate din cel putin 3 organizatii din 3 state membre ale UE si sa contina in mod obligatoriu 1 IMM.

 

3 milioane euro

 30 aprilie 2013, ora 17:00 CET