• Granturi pentru proiecte de colaborare in domeniul culturii

 

Beneficiari eligibili

Valoarea maxima a finantarii

Termen de depunere

Parteneriate formate din ONG-uri active in domeniul artelor/culturii si cel putin o organizatie dintr-un alt sector al economiei (universitati si institute de cercetare, institutii si autoritati publice, societati comerciale, ONG-uri din domeniul social sau protectiei mediului etc.)

80% din cheltuielile eligibile, dar nu mai mult de 30.000 euro

25 martie 2013, ora 17:00 CET